Bảng giá

Bảng giá

Xe MG5

Xe MG5
 • MG5 1.5L STD

  523,000,000₫

 • MG5 1.5L LUX

  588,000,000₫

Xe MG ZS

Xe MG ZS
 • ZS Standard

  528,000,000₫

 • ZS Comfort

  578,000,000₫

 • ZS Luxury

  628,000,000₫

Xe MG HS

Xe MG HS
 • HS 1.5T STD

  719,000,000₫

 • HS 1.5T Lux

  829,000,000₫

.